Gedragscode

Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting alsmede het uitvoeren van specifieke taken die passen bij onze doelstellingen;

Wij behandelen elkaar met respect, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, religie, afkomst of politieke voorkeur;

Aan de bestuurders van 4 Rescue Foundation wordt geen financiƫle beloning toegekend;

Onkosten worden aan de bestuurders vergoed op basis van gepaste soberheid en op vertoon van de bewijsstukken;

Van bestuurders wordt voor wat betreft het uitvoeren van taken een professionele grond- en werkhouding verwacht;

Derhalve spreken bestuurders elkaar aan op professionaliteit (deskundigheid, representativiteit, loyaliteit);

Het bestuur doet niets waarvan we weten (of het vermoeden hebben) dat het onethisch is en/of bij wet verboden is;

Op de website van de stichting wordt vermeld dat alle kwartaal- en jaarstukken ter inzage liggen bij de secretaris;

Derhalve staan wij voor financiƫle transparantie;

Jaarcijfers worden gecontroleerd en vastgesteld door een onafhankelijke accountant.